Twee landelijke fieldlabs geselecteerd!

De afgelopen weken hebben 12 regionale en lokale innovaties meegedaan in een selectieprocedure om een landelijk fieldlab te worden. Na een zorgvuldig selectieproces heeft de Stuurgroep Landelijke Fieldlabs twee initiatieven gekozen. Dit zijn de nieuwe landelijke fieldlabs; van harte gefeliciteerd!

BIEBBOYS IN DE KLAS
BiebBoys in de klas is een serie aanstekelijke, online leesbevorderingslessen, waarin BiebBoys Kees en Joran leerlingen uitdagen om aan de slag te gaan met boeken, lezen of mediawijsheid. Een les bestaat uit een video voor de groep en lesmateriaal dat de leerkracht eenvoudig kan inzetten om zijn of haar leesbevorderingslessen vorm te geven. Het lesmateriaal is gericht op leerlingen in groep 5 tot en met 8. Met de lespakketten van de BiebBoys willen we een duurzame verandering teweegbrengen bij leerkrachten door ze leesbevorderende tools in handen te geven die aansluiten bij effectief leesonderwijs. Biebboys in de klas sluit ook aan bij landelijke campagnes zoals de Kinderboekenweek en de Week van de Mediawijsheid. Met De Grote BiebBoys Zomerchallenge! dagen de BiebBoys leerlingen uit om ook tijdens de zomervakantie met boeken en lezen bezig te zijn. Zie ook www.biebboys.nl. Biebboys in de Klas is in 2020 ontstaan bij Bibliotheek Gelderland Zuid en wordt al in meerdere regio’s gebruikt. De ambitie is om in het schooljaar 2023/2024 een pilot te doen met 25 bibliotheken waarin vernieuwende concepten getest worden. De opschaalambitie gaat verder: het team gaat op zoek naar duurzame financiering en een optimale manier van distributie via bibliotheken naar scholen. 

Biebboys in de Klas is gekozen als landelijk fieldlab omdat het naadloos aansluit bij de maatschappelijke opgave, het bijdraagt aan een belangrijk probleem in Nederland en er opschaalpotentieel wordt gezien. Het is een beproefd regionaal concept dat hulp kan gebruiken bij het verder uitwerken van het businessmodel en bij het opschalen. Wil je meer weten over dit concept of zie je mogelijkheden tot samenwerking in de stappen die gezet moeten worden? Neem contact op met Petra Mackenbach op pmackenbach@obgz.nl 

MJIN BIBLIOTHEEK
De missie luidt: de juiste informatie, inspiratie en vaardigheden voor iedereen om optimaal deel te nemen aan de samenleving. De slimme digitale vriend die proactief, betrouwbaar en persoonlijk helpt in persoonlijke ontwikkeling. Onder andere door enorme flexibilisering op de arbeidsmarkt en veranderingen die technologische ontwikkelingen teweegbrengen, liggen voor de bibliotheek grote kansen op de leven-lang-leren-markt. En natuurlijk ook gewoon omdat zelfontplooiing leuk en belangrijk is. Binnen die markt focust Mijn Bibliotheek op het informele en non-formele onderwijs. Om iedereen zo goed mogelijk te faciliteren met hun ontwikkeling, is het van belang een relevant en gevarieerd aanbod te presenteren. Daarom wil het team de Mijn-omgeving doorontwikkelen naar een gepersonaliseerd leerplatform, waar gebruikers op maat informatie en inspiratie voorgeschoteld krijgen uit de ontelbare bronnen die de digitale bibliotheek rijk is. Laat staan de gigantische overload aan content als je ook bronnen van buiten de bibliotheek meeneemt. Een betrouwbare filter die helpt om (geautomatiseerde en handgeplukte) bronnen te selecteren.

Mijn Bibliotheek is gekozen als landelijk fieldlab omdat het goed aansluit bij de maatschappelijke opgave, er potentie ligt om meerdere klantproblemen en klantbehoeften in te vullen en het opschaalpotentieel voor de sector breed gezien wordt. Mijn bibliotheek staat nog aan het begin van haar innovatiereis en moet verder worden onderzocht, gevalideerd en ontwikkeld. Hier gaat het team in het landelijk fieldlab mee aan de slag. Het initiatief is ontstaan bij Bibliotheek AanZet. Wil je meer weten over dit concept of zie je mogelijkheden tot samenwerking in de stappen die gezet moeten worden? Neem contact op met Ronald Capelle via rcapelle@debibliotheekaanzet.nl 

HOE NU VERDER?
De innovaties die tijdens het selectieproces geen plek in een landelijk fieldlab hebben gekregen, danken we voor hun enthousiasme. Ze zijn allemaal terug te vinden op innovatiebieb.nl en we nodigen alle bibliotheken en innovatoren uit de sector van harte uit elkaar op te zoeken en samen op te trekken om innovaties verder te brengen. Voor de innovaties die wel doorgaan in een landelijk fieldlab, gaan we nu het ‘hoe en wat’ uitwerken. Zodra we een update kunnen delen, zullen we dat zeker doen. 

De Stuurgroep Landelijke Fieldlabs en het Kernteam Innovatie zijn samen aan het ontdekken en continu aan het verbeteren hoe landelijke fieldlabs worden geselecteerd en gefaciliteerd. De komende tijd zal meer over dit proces en faciliteiten gecommuniceerd worden. Houdt www.innovatiebieb.nl in de gaten! 

(Foto: Marcel Krijgsman)

Leave a Comment

BiebBoys in de klas!